Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego dla osób fizycznych i prawnych wykonujących jako przedsiębiorcy działalność gospodarczą. Kancelaria udziela pomocy prawnej przedsiębiorcom przy wykonywaniu następujących czynności organizacyjno - technicznych oraz prawnych związanych z:

  • zakładaniem spółek kapitałowych i osobowych oraz dokonywaniem ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • sporządzaniem dokumentów regulujących wewnętrzne funkcjonowanie spółek osobowych i kapitałowych, w szczególności: statutów, regulaminów, uchwał;
  • przygotowywaniem i opiniowanie umów i kontraktów;
  • udziałem w postępowaniu mediacyjnym i opracowywaniem treści ugód;
  • zastępstwem procesowym przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi;
  • aktywnym udziałem w negocjacjach i wywieraniem wpływu na sformułowaną treść kontraktu;
  • reprezentowaniem interesów Klienta wobec kontrahentów, instytucji finansowych, pracowników.