Odszkodowania

Kancelaria zajmuje się zarówno sprawami nowymi (szkoda nie została jeszcze zgłoszona), bieżącymi (postępowanie likwidacyjne jest w toku) oraz zakończonymi już decyzją zakładu ubezpieczeń (wypłacone odszkodowanie jest zaniżone bądź też nastąpiła całkowita odmowa wypłacenia odszkodowania).

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną związaną z zaistnieniem jakichkolwiek wątpliwości dotyczących samego zdarzenia, rozmiarów szkody, wysokości odszkodowania oraz zasadności odmowy jego wypłacenia.

 

W zakres działalności Kancelarii wchodzi prowadzenie spraw, związanych z odszkodowaniami, w tym m.in.:

  • za szkody majątkowe w ramach ubezpieczenia OC;
  • za uszczerbek na zdrowiu, zależne od charakteru obrażeń, trwałości następstw czy też natężenia cierpień, przy czym istotny może być również wykonywany przez poszkodowanego zawód czy też jego sytuacja materialna;
  • za błąd lekarski, skutkujący utratą zdrowia lub życia, w ramach którego możliwe jest uzyskanie nie tylko jednorazowego świadczenia, ale także stałej renty;
  • należnymi z tytułu zawartego ubezpieczenia AC, w ramach którego (w zależności od zawartej umowy) wypłacane jest odszkodowanie należne w przypadku kradzieży pojazdu, niemożliwości stwierdzenia sprawcy lub też uszkodzeń wynikających z winy ubezpieczonego,

a także sprawami z zakresu wypadków rolniczych i przy pracy.