Windykacja należności

W ramach usług windykacyjnych Kancelaria zapewnia:

  • analizę roszczeń Klienta;
  • windykację na etapie przedsądowym, sądowym i komorniczym;
  • egzekwowanie roszczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
  • wezwanie dłużnika do zapłaty;
  • sporządzanie oraz wnoszenie do Sądu pozwów o zapłatę;
  • zastępstwo procesowe w sprawach o zapłatę;
  • sporządzanie pism procesowych;
  • sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji;
  • sporządzanie wszelkich innych pism w postępowaniu egzekucyjnym;
  • sporządzanie wniosków o wpis do rejestru dłużników BIG.