Zamówienia publiczne

Kancelaria oferuje pełną obsługę w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych. Zamawiającym doradzamy w organizowaniu przetargów, w szczególności w wyborze właściwego trybu udzielenie zamówienia, przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz w ocenie ofert. W przypadku Wykonawców proponujemy wsparcie na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Analizujemy dokumenty pod kątem ich zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych oraz zagrożeniami dla Wykonawców. Sporządzamy wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, a także odwołania i skargi. Reprezentujemy przez Krajową Izbą Odwoławczą zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców.


Oferujemy m.in.:

  • weryfikację dokumentacji przetargowej;
  • sporządzanie odwołań i skarg;
  • reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi;
  • pomoc prawną w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.