Prawo administracyjne

W zakres działalności Kancelarii wchodzi reprezentacja Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczególności w procesach budowlanych (uzyskiwanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, formalnoprawne przygotowywanie inwestycji budowlanych, uzyskiwanie zezwoleń, koncesji), a także w sprawach z zakresu ochrony środowiska.


Oferujemy m.in.:

  • przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym;
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • sporządzanie opinii prawnych związanych ze sprawami administracyjnymi;
  • pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji;
  • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi;
  • reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.